Meetings & конференции

Thraki Palace е идеално място за организиране и провеждане на конференции, семинари, изложби, но и други различни обществени мероприятия.
Конферентният център на Thraki Palace е най-големият и безупречно организиран център в областта, отговарящ на европейските изисквания за функциониране, оборудване и сигурност.
В луксоните партерни зали на конферентния център с общ капацитет от 2300 лица, се предлагат най-съвременни конферентни съоръжения с множество помощни помещения, пълно аудиовизуално оборудване и център за симултантен превод, снабден с модерна технология, секретариат, изложбени зали, кабинети за участниците, фоайе, самостоятелен вход и паркинг.
Всичко това с помощта на отлично обучен персонал, гарантира пълния успех на вашите професионални и социални срещи.


План - Капацитет

Техническо оборудване

Списък на конференциите

Търсене на оферта