Παρουσίαση Εταιρείας

Η εταιρία «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε» (Οικογένεια Παλακίδη), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχειακού και συνεδριακού συγκροτήματος Thraki Palace, ανταποκρινόμενη στα νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά κίνητρα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκίνησε το 1999 ένα μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο με απώτερο όραμα να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τις υψηλής ποιότητας τουριστικές και συνεδριακές υπηρεσίες.

Το πρώτο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου για την ολοκληρωμένη μορφή του ξενοδοχειακού και συνεδριακού συγκροτήματος Thraki Palace ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις :

  • 1η φάση : Αύγουστος 2001 (Ξενοδοχείο – 75 δωμάτια)
  • 2η φάση : Δεκέμβριος 2001 (Συνεδριακό κέντρο)
  • 3η φάση : Ιανουάριος 2003 έως Ιούνιο 2003 (Επέκταση 75 δωματίων).

Το δεύτερο στάδιο της συνολικής επένδυσης ολοκληρώθηκε μετά την κατασκευή, εντός του συγκροτήματος, οργανωμένης εγκατάστασης Spa - Thalassotherapy συνολικής έκτασης 2.400 τμ. και την έναρξη λειτουργίας αυτής τον Δεκέμβριο του 2010.

Το τρίτο στάδιο του συνολικού επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει την ανακαίνιση της μονάδας καθώς και την επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής με την κατασκευή επιπλέον 225 κλινών.

Τέλος, το τέταρτο στάδιο του επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνει την κατασκευή οργανωμένης μαρίνας για την υποδοχή πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής.

Οικονομικά Στοιχεία